Brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) sedz zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā, prettiesiskas rīcības vai vandālisma, dabas stihijas, dzīvnieku kaitējuma, ugunsgrēka, kā arī transportlīdzekļa vai tā daļu zādzības rezultātā.

Apdrošināšanas summa tiek atrunāta pēc pušu vienošanās, ņemot vērā konkrētā transportlīdzekļa reālo tirgus vērtību. Ja transportlīdzeklis ir jauns, tad to apdrošina saskaņā ar summu, kura tiek norādīta pirkšanas dokumentos

Аpdrošināšanas polises cenu ietekmē sekojoši faktori:

  • Transportlīdzekļa BM riska klase (Bonuss-Malus)
  • Transportlīdzekļa masa
  • Transportlīdzekļa reģistrācijas reģions
  • Transportlīdzekļa īpašnieka un lietotāja vecums
  • Transportlīdzekļa pielietojuma mērķis
  • Transportlīdzekļa pielietojuma teritorija
  • Apmaksas grafiks
  • Citi faktori
Mutual Funds
Sergejs Ortinskis
Apdrošināšanas brokeris
+371 20888 555
sergejs@brokerhouse.lv