Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) aizsargā ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses un reglamentē tiesiskās attiecības starp transportlīdzekļu īpašniekiem, tiesīgajiem lietotājiem un apdrošinātājiem. Pastāv 3 līgumu veidi: 1) standartlīgums; 2) robežapdrošināšanas līgums; 3) starptautiskais apdrošināšanas līgums (turpmāk arī — Zaļā karte).

Standartlīgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz:
1) Latvijas Republikā reģistrētu vai atsavinātu transportlīdzekli;
2) citā valstī atsavinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā;
3) Latvijas Republikā nereģistrētu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtām tirdzniecības numura zīmēm tirdzniecībai paredzēta transportlīdzekļa pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu transportlīdzekli.
Gadījumā, ja Jūsu transportlīdzeklis neatbilst nevienai no augstāk minētām kategorijām, iespējams, Jums ir vajadzīga Zaļā karte vai Robežlīgums.

Mutual Funds
Andrejs Čerņavskis
Apdrošināšanas brokeris
+371 20041924
andrejs@brokerhouse.lv